Latihan

KATA NAMA

Isi tempat kosong dengan kata nama yang sesuai.


Melaka      garam     Universiti Malaya     dewan     Alba
bangau     Comel     kampung     gelas      Kompeniku

1 Sudah lama saya tidak menjenguk nenek di
.

2 Setinggi-tinggi terbang, akhirnya hinggap di belakang kerbau juga.

3 Majalah akan diterbitkan tidak lama lagi.

4 "Masukkan secubit ke dalam masakan itu," kata ibu.
5 Kakak saya bekas mahasiswi .

6 Tambang bas dari ke sini ialah lima ringgit.

7 Adik sungguh sayang akan .

8 Murid-murid diminta berkumpul di .

9 itu jatuh ke lantai lalu pecah.

10 Abang menghadiahi saya sebuah jam tangan .

***********************************************************************************


KATA KERJA Isi tempat kosong di bawah ini dengan kata kerja yang sesuai.
terpengaruh    /      mendakwa /  berbincang   /  mengalah   /  dicat
mempelbagaikan / berpanduhan   /   memperalat / mengerti  / kandas

1 Orang itu bahawa beg itu kepunyaannya.

2 Sudah dua kali dia dalam ujian Matematik.

3 Guru-guru perlu kaedah pengajaran.

4 Jangan sekali-kali orang yang lemah.

5 Kamal selalu pada adik bongsunya.

6 Mereka seringkali tentang masalah peribadi.

7 Puan Aini tidak mudah oleh pujuk rayu jurujual itu.

8 Dia masih tidak akan kejadian yang sebenarnya.

9 Rumah itu sedang oleh pekerja-pekerja.

10 Dalam acara lumba jalan kaki itu, para peserta peta yang diberikan.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 KATA ADJEKTIF

Isi tempat kosong dengan kata adjektif yang sesuai.

muda    /  merah   /   leper      /   tebal        /  merdu
suntuk  /   benci   /  bingung   /   sembuh    /  kencang

1 Jika kita selalu bercakap bohong, kawan-kawan akan
kepada kita.

2 Piring yang itu telah pecah.

3 Air kelapa enak diminum.

4 Suara biduanita Syarifah Aini sungguh .

5 Angin telah menumbangkan beberapa batang pokok.

6 Chandran sudah daripada sakit.

7 Adibah tidak dapat menyiapkan kerja itu kerana masa sudah .

8 Shanti memikirkan masalah yang dihadapinya.

9 "Ambilkan saya buku di atas meja itu," kata Cikgu Kasim.

10 Harga sekilogram cili      ialah RM 9.00.

#################################################################


KATA GANDA

Pilih jawapan yang sesuai:

Perkara yang ....... jika dibesarkan akan menimbulkan kesan buruk.

 riuh-rendah 
 kusut-masai  remeh-temeh  kacau-bilauTerdapat     ...... pengganas komunis yang enggan menyerah diri.
 lebih-lebih  sisa-sisa  gerak-geri  saki-baki3 Tutuplah ....... botol itu supaya air tidak tumpah.
 kemas-kemas  ketat-ketat  sempit-sempit  dalam-dalam4 Dia ....... kemalangan kerana memandu dengan laju.
 bila-bila  akan-akan  betul-betul  hampir-hampirPenduduk kampung ini ......... adalah petani.
 rata-rata  hampir-hampir  tiap-tiap
 kira-kira

**********************************************************************************


Kata Arah  
 


Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.


 

dalam    /  atas   /  hadapan  /  belakang  /  antara1. Ular itu masuk ke lubang apabila cuba dipukul oleh ayah.

2. Kakak meletakkan jambangan bunga di meja.

3. Di bangunan Wisma Yakin terdapat banyak pokok.

4. Nenek berdiri di rumah untuk menyambut kedatangan kami.

5. Rumah Zeleha terletak di rumah Sanita dan rumah Ali.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


LATIHAN TATABAHASA (A)


1.Murid-murid kelas itu________ menyiapkan kerja masing-masing.
a.meminta                 b.diminta                 c.permintaan                  d.mintalah

2.Mangsa-mangsa kemalangan itu________ rawatan pesakit luar.
a.melalui               b.memasuki               c.menjalani                d.mengharungi

3.Seekor ikan paus_______ di pantai Merdeka.
a.terbaring             b.tertiarap                c.terperosok                d.terdampar.

4.Ayah sudah_______ bayaran bil elektrik.
a.menegaskan                 b.menjelaskan             c.melenyapkan                d.mengeluarkan.

5.Ibu menyuapkan________ pulut ke mulut adik.
a.seketul                b.sepinggan                  c.sekepal                d.sebuku.

6.Hanya segelintir penduduk kampung yang mempunyai kereta lebih daripada_________ .
a.sebiji              b.sebutir                  c.sebuah                 d.sepotong

7.Dia berasa_______ untuk menerima bantuan daripada orang yang tidak dikenalnya itu.
a.buta hati            b.tawar hati              c.besar hati            d.berat hati.

8. Salwa meluahkan________ nya kepada kami sambil menangis.
a.patah hati          b.isi hati                 c.khabar anggin               d.titik peluh

9.Tan Meng tidak________ untuk meninggalkan adiknya seorang diri di situ.
a.mengambil berat          b.mengambil hati           c.sampai hati             d.sampai hajat

10.Baju itu dibuat_________ sutera.
a.dari          b.daripada              c.dengan               d.di


**************************************************************************************


LATIHAN TATABAHASA (B)

1  Hari ini ialah hari jadi adik yang____________.
   A  ketiga    B   bertiga-tiga   C  bertiga   D  ketiga-tiga

2  Pada hari Ahad ramai____________ berniaga di situ.
  A  berniaga  B  perniagaan  C   peniaga  D  meniagakan

3  ______________ deman denggi sangat merbahaya.
   A  Kesakitan  B  Disakiti  C   Pesakit  D  Penyakit

4   ___________ orang budak itu telah pun dijumpai.
    A  Berempat  B  Keempat-empat   C  Empat  D  Keempat

5   Ong Chai telah dilantik sebagai___________ sekolah.
   A   pengawas   B    mengawasi  C  pengawasan   D   diawasi

6Ayah sedang _________ rumput.
  A  dicabut   B   mencabut    C   mencabutkan   D  tercabut

7   Faridah dan Cindy sedang____________ .
   A  bual   B   dibualkan   C  membualkan   D   berbual

8   Guru itu ___________  murid-murid yang degil.
   A   mendenda   B    didenda   C   dendaan   D   denda

9   Budak-budak itu____________ di tengah padang.
   A   gaduh   B  digaduhkan    C  bergaduh   D   pergaduhan

10  Puan Lim sedang__________ di tengah padang.
   A   ditunggu   B    tunggu  C   penunggu   D   menunggu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


LATIHAN TATABAHASA (C)


1.  Saya akan______menyiapkan tugasan itu.
    a.mencuba          b.mencubai           c.mencubakan         d.percubaan

2.  Rahim________beberapa helai kertas nipis untuk membuat lelayang itu.
    a.gunakan         b.menggunai             c.menggunakan         d.penggunaan

3.  Warita itu______anak puan Esah yang berusia setahun itu.
    a.mengendong         b.menjinjing           c.mengandar           d.membimbit

4.  Ibu_____daging yang baru dibelinya halus-halus.
    a.menetak         b.mengincir        c.mencantas          d.mencencang

5.  Ayub menulis se______surat dan se_______kartu pos untuk rakannya.
    a.lembar,buat        b.keping,naskhah             c.pucuk,keping            d.helai,helai

6.  Selepas makan se______ikan,kucing itu mencuri se______daging.
    a.kerat, hiris          b.ekos, potong           c.cebis, buku          d.cubit, ruas.

7.  Di atas meja itu terdapat se______rokok dan se_________pemetik api.
    a.batang,kotak          b.buat, bungkus        c.kotak, butir         d.bungkus, buat

8.  _______jadinya perdebatan itu lantaran masing-masing tidak dapat mengawal perasaan.
    a.Debak-debuk          b.Liang-liku           c.Hina-dina           d.Haru-biru

9.  Jantungku______kerana terkejut.
    a.berpontang-panting        b.berkusut-masai         c.berdegap-degup        d.berkumat-kamit.

10.  _______pengetahuan saya, Mariam sudah berniaga sendiri.
    a.Dari          b.Sejenak               c.Sepanjang              d.Di


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LATIHAN TATABAHASA (D)


1.  Abang saya akan melanjutkan pelajarannya________ Australia_______ akhir bulan ini.
   a.di, di            b.ke, di              c.dari, pada                 d.di, pada

2.  Gambar yang tergantung_______ dinding itu dibelinya_________ pelukis itu.
   a.pada, daripada           b.di, dari             c.dengan, daripada          d.kepada, dari

3.  Kami memang gemar_________ hobi mengumpul setem.
   a.dengan         b.akan               c.dari             d.daripada

4.  Bendera yang________ itu bendera negara Afrika selatan.
   a.berkocak         b.berbuai             c.berkumandang              d.berkibar.

5.  Itik yang sedang________ makanan itu besar-besar belaka.
   a.mematuk          b.menyudu            c.memagut              d.menghisap.

6.  Dalam________ seminggu, saya harus menyiapkan tugasan ini.
   a.tempo                  b.tempuh              c.tempoh               d.tempah.

7.  Para pengundi_______ ke pusat pengundian di sekolah itu.
   a.berebut-rebut            b.berdedai-dedai              c.berduyun-duyun         d.berlelai-lelai

8.  Isikan________ ini ke dalam sarung bantal yang baru dijahitkan oleh ibu.
   a.kekacang          b.kekabu           c.kekisi                   d. bebola.

9.  Kapal yang_______ dari pelabuhan  itu ke tempat ini kepunyaan Syarikat Azeem.
   a.bolak-bolak         b.turun-naik          c.lalu-lalang           d.mundar-mandir.

10.  Masukkan beberapa_________ bawang ke dalam sambal kicap itu.
   a.iris          b.ketul             c.biji              d.buah.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LATIHAN TATABAHASA ( E )


1.Sultan Pahang akan merasmikan bangunan baru itu. ............... akan berangkat pada pukul lapan pagi.
A.Beta                                                     C.Hamba
B.Baginda                                                D.Beliau

2.Cikgu Lim berkata kepada murid-muridnya,''............. ialah rakyat Malaysia. ''
A.Kami                                                   C.Kita
B.Hamba                                                 D..Anda

3.Kam Wah berkata kepada pemuda itu,''...........hendak berjumpa dengan siapa ''
A.Puan                                                    C.Engkau
B.Encik                                                   D.Beliau

4.Mereka .............. pergi ke Desaru untuk bercuti.
A.berlima                                                C.kelima-lima
B.kelima                                                  D.lima-lima

5..............adalah kegemaran saya pada masa lapang.
A.Bacaan                                                C.Pembaca
B.Membaca                                             D.Membacakan

6.Tolong pinjamkan saya ............ itu.
A.berbaris                                               C.pembaris
C.membaris                                             D.barisan

7.Pasukan bola sepak Malaysia ........... oleh Soh Chin Aun.
A.mengetuai                                            C. diketuai 
B.ketuai                                                   D.pengetua

8.Murid sekolah itu ............ dengan adik saya.
A.umur                                                    C.berumur
B.seumur                                                 D.umurnya

9.Dia tidak bercakap walau ............ perkataan pun.
A.seurat                                                   C.sebidang
B.serawan                                                D.sepatah

10.Azlini menghadiahkan saya .......... bunga mawar.
A.serawan                                              C.sekuntum
B.sebidang                                             D.sepatah

####################################################################

Latihan kata adjektif


Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong di bawah.
1. Kuih-muih yang dijual oleh penjaja oleh penjaja itu sangat____________ .
A.lazat
B.merdu
C.gembira
D.mewah

2. Rumah Siti terletak____________ dari sini .
A.jauh
B.panjang
C.lama
D.jarang

3.Pelajar yang_________itu sangat disayangi oleh kedua-dua ibu bapanya.
A.bodoh
B.malas
C.pandai
D.degil

4.Pekerja yang rajin itu __________datang awal ke sekolah .
A.lewat
B.selalu
C.malas
D.jarang

5.Budak kecil itu tidak dapat mengangkat yang ___________ itu .
A.berat
B.ringan
C.kecil
D.lembut

6.Laut itu sangat ____________kerana mengandungi banyak garam .
A.manis
B.masam
C.pahit
D.masin

7.Air sungai itu mengalir dengan___________ selepas hujan lebat .
A.laju
B.deras
C.cepat
D.lambut

8.Pemuda itu suka membawa keretanya dengan___________.
A.kuat
B.fasih
C.cergas
D.laju

9.Angin bertiup dengan__________di kawasan itu malam tadi .
A.laju
B.kuat
C.kencang
D.deras

10.Bayi itu tidur dengan_________nya di dalam buaian .
A.sedap
B.merdu
C.nyenyak
D.seronok
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


5 comments:

 1. latihan yang kreatif....mohon maaf kerana saya hendak meminjam latihan di atas sebagai latih tubi kepada murid-murid saya.....

  ReplyDelete
 2. terima kasih atas kepujian...harap latihan ini dapat membantu anda dan membawa manfaat kepada anak murid sekolah anda...!

  ReplyDelete
 3. latihan yang berbagai-bagai kemahiran, ia pasti dapat membantu murid-murid dalam ulang kaji mereka...

  ReplyDelete
 4. Latihan yang sesuai dengan kebolehan murid tahap 2.

  ReplyDelete
 5. Latihan yang dapat mengukuhkan penggunaan tatabahasa murid~

  ReplyDelete